Get Adobe Flash player

konkursW związku z 540. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej organizuje I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pn. „Bliżej Gwiazd”. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do bliższego poznania postaci wielkiego uczonego i jego odkrycia oraz wpływu jego dzieła na postrzeganie naszego miejsca we wszechświecie. Ideą artystycznego współzawodnictwa jest zainteresowanie najmłodszych astronomią, osiągnięciami naukowymi w tej dziedzinie oraz badaniem kosmosu. Konkurs ma rozwijać wrażliwość oraz wyobraźnię uczestników poprzez możliwość obcowania z pięknem nocnego nieba, ma popularyzować astronomię poprzez sztukę.

Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice malarskiej, w formacie do 70×100 cm. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież ze szkół oraz placówek kulturalnych z terenu całej Polski w wieku od 7 do 19 lat. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: 7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat oraz 17-19 lat.  Termin nadsyłania prac mija nieprzekraczalnie 30 maja i nie liczy się data stempla pocztowego, tylko termin dostarczenia pracy do organizatorów. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę, dzieła zbiorowe nie będą oceniane.

Jury powołane przez organizatora przyzna po 3 nagrody i 2 wyróżnienia w każdej z kategorii wiekowych. Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród oraz otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się 15 czerwca podczas uroczystego otwarcia ASTROBAZY oraz ASTROFESTIWALU w Złejwsi Wielkiej.

Wszelkich informacji oraz wyjaśnień udziela opiekun konkursu Pani Alicja Żelazek e-mail: alazelazek@wp.pl.

Regulamin konkursu – tutaj.

Gabinet Marszałka
7 maja 2013 r.

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Astrobazy

 

Powrót Kopernika