Get Adobe Flash player

zajeciaRusza I edycja Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach projektu pt. „Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym” realizowanego przez Biuro Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. Do 17 maja 2013 r. czekamy na zgłoszenia gimnazjów z naszego regionu. Prace związane z popularyzacją astronomii można składać do 11 czerwca. Celem konkursu jest promocja edukacji astronomicznej, dorobku nauk matematyczno-przyrodniczych, promowanie metody projektu w edukacji szkolnej oraz promocja dorobku najwybitniejszych uczonych w regionie województwa kujawsko-pomorskiego.Urząd Marszałkowski zorganizował konkurs w związku z obchodami Roku Kopernika oraz ze względu na realizację projektu mającego na celu promocję marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Regionu Astronomicznego. Będzie można składać praktyczne zespołowe projekty badawcze obejmujące tematykę astronomiczną, w tym prace obserwacyjne i konstrukcyjne, a także indywidualne projekty badawcze, w których tematyka astronomiczna przedstawiana jest w kontekście historii, kultury i sztuki. Projekt edukacyjny to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz łączy wiedzę z różnych przedmiotów. Zespół realizujący dany projekt musi liczyć 3 osoby. Jedno gimnazjum ma prawo do zgłoszenia nie więcej niż dwóch projektów w każdej z dwóch kategorii konkursu. Każdy zespół projektowy musi mieć swojego opiekuna lub opiekunów w osobie nauczyciela szkoły, którą reprezentuje.

Laureatów konkursu wyłoni Rada Programowa Astrobaz złożona z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dla laureatów konkursu przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody w postaci voucherów na obóz żeglarski z elementami astronawigacji oraz astronomii.

Termin nadsyłania prac konkursowych: 11 czerwca 2013 r.
Data ogłoszenia wyników: 28 czerwca 2013 r.

Prace należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,

lub dostarczyć osobiście do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu.

Zadanie jest realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 -2013.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny – tutaj: regulamin, załączniki_1-3, załącznik 4

Departament Edukacji i Sportu
13 maja 2013 r.

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Astrobazy

 

Powrót Kopernika