Get Adobe Flash player

konkurs_kopernikanskiTowarzystwo Naukowe w Toruniu ogłosiło „Pierwszy Toruński Konkurs Kopernikański”. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do pełnoletnich mieszkańców Torunia i studentów toruńskich uczelni wyższych. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane do 15 kwietnia br.

Za organizację i przeprowadzenie konkursu odpowiada komisja konkursowa powołana przez Zarząd Towarzystwa Naukowego w Toruniu. W jej skład wchodzą: prof. dr hab. Teresa Borawska, dr hab. Mirosław Bochenek, Andrzej Pietrowski. Przewodniczącym komisji jest prof. dr hab. Roman Czaja, a dr Cezary Kardasz pełni funkcję sekretarza konkursu.

„Pierwszy Toruński Konkurs Kopernikański” składał się będzie z dwóch etapów. Dnia 26 kwietnia br. odbędzie się otwarty test wiedzy o Mikołaju Koperniku, który zostanie opracowany na podstawie wskazanej literatury obowiązkowej (lista lektur – tutaj).

Do 15 maja komisja konkursowa wyłoni finalistów i laureatów pierwszego etapu konkursu. Najlepszych dziesięć osób przystąpi do drugiego etapu. Finał będzie miał charakter ustny, uczestnicy odpowiedzą na serię pytań dotyczących postaci Mikołaja Kopernika.

Celem konkursu jest zainteresowanie mieszkańców miasta historią ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej i dziedzictwa kulturowego Torunia, popularyzacja wiedzy związanej z Mikołajem Kopernikiem oraz rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz dostępny – tutaj) i przesłanie go do 15 kwietnia, do godziny 14.00 na adres organizatora (z dopiskiem: Konkurs): Towarzystwo Naukowe w Toruniu, ul. Wysoka 16, 87-100 Toruń, bądź pocztą elektroniczną (skan w formacie pdf.) na adres: tnt.biuro@wp.pl    (w tytule wpisując: Konkurs).

Do wygrania wiele niezwykle ciekawych i cennych nagród, takich jak: tablet, smartfony, zestawy książek i słodkie upominki. Szczegółowych informacji udziela dr Cezary Kardasz, dyrektor biura TNT, tel. 56 622 39 41 lub 606 405 900; e-mail: tnt.biuro@wp.pl.

Regulamin konkursu – tutaj.

Gabinet Marszałka
8 kwietnia 2013 r.

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Astrobazy

 

Powrót Kopernika